Een initiatief van Ziekenhuis Gelderse Vallei en Wageningen University & Research

Diensten en producten

Sportinnovatorcentrum Sports Valley ontwikkeld innovatieve concepten op het gebied van voeding en slaap. Deze bieden wij aan voor sporters, patiënten, consumenten, onderzoekers en andere geïnteresseerden. Tevens beschikt het centrum over een ruim aanbod van faciliteiten voor diverse metingen en testen.

NutriProfiel®

NutriProfiel meet de volgende vitaminewaarden in bloed: foliumzuur, vitamine B6, vitamine B12 en vitamine D. Daarnaast analyseert NutriProfiel het voedingspatroon op basis van de ‘Eetscore’, een korte voedingsvragenlijst. Op basis van bloedwaarden en een vergelijking van de voedingsinname met de Richtlijnen Goede Voeding wordt een persoonlijk voedingsadvies gegeven waarmee vitaminewaarden op peil kunnen worden gebracht en gehouden.

Melatoninecheck®

Slaapstoornissen zijn vaak een gevolg van stoornissen in de biologische klok. Dergelijke stoornissen kunnen behandeld worden door toediening van melatonine of lichttherapie. Met behulp van de Melatoninecheck kunnen stoornissen in de biologische klok worden opgespoord en kan worden vastgesteld op welk tijdstip melatonine of lichttherapie het best toegediend kan worden bij slaapstoornissen. Tevens kan met de melatoninecheck worden nagegaan of melatonine in de juiste dosis wordt toegediend. Op basis van melatoninewaarden in speeksel en gegevens uit een slaapdagboek wordt een persoonlijk advies opgesteld.

Elite Sports Medicine

De afdeling Elite Sport Medicine van Ziekenhuis Gelderse Vallei is de grootste afdeling voor topsportgeneeskunde in Nederland. Hier worden door internationaal erkende topsportartsen (inter)nationale topsporters onderzocht en behandeld. Tevens beschikt Ziekenhuis Gelderse Vallei over een afdeling sportgeneeskunde voor breedtesporters.

Radiologisch Centrum Topsport

Het Radiologisch Centrum Topsport (RCT) van Ziekenhuis Gelderse Vallei is het eerste centrum in Nederland dat zich volledig richt op beeldvormende diagnostiek voor topsporters. Het volledige palet van beeldvormende diagnostiek bestaat uit hoogwaardige en musculoskeletaal specifieke state-of-the-art apparatuur. Tevens verricht het RCT beeldgeleide therapeutische interventies voor problemen in pezen, spieren, gewrichten en zenuwen. Tijdens de Olympische Spelen wordt middels ‘Zero Footprint’ ondersteuning verleend. Via een beveiligd systeem kunnen radiologen van het RCT onderzoeken vanuit de gehele wereld raadplegen en overleggen via een laptop, tablet of smartphone.

Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium (KCHL)

Het Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium (KCHL) van Ziekenhuis Gelderse Vallei onderzoekt allerlei lichaamsvloeistoffen (bloed, speeksel, urine, ontlasting) op klinisch-chemische componenten en lichaamscellen. Het KCHL beschikt onder andere over een LCMS (liquid chromatography and mass spectrometry) waarmee onder meer de bloedstatus van vitamines bepaald kan worden.

Performance laboratory

Het performance laboratory van Ziekenhuis Gelderse Vallei beschikt over apparatuur voor inspanningstesten (CPET, cardiopulmonary exercise testing), krachtmetingen (Biodex, isokinetisch), voeding en beweging gerelateerde metabole stresstesten, het meten van lichaamssamenstelling en belangrijke functionele gezondheidsparameters.

Nutrigenomics and metabolism laboratory

De afdeling Humane Voeding en Gezondheid van Wageningen University & Research beschikt over vier laboratoria. Het ‘nutrigenomics and metabolism laboratory’ beschikt over apparatuur om de invloed van nutriënten op genexpressie te onderzoeken, zoals real-time PCR en high density microarray analyse.

Polymorphism laboratory

Het ‘polymorphism laboratory’ van Wageningen University & Research beschikt over apparatuur voor detectie van genetische polymorfismen. Met behulp van PCR-RFLP/RLB technieken kunnen de volgende polymorfismen gedetecteerd worden: GSTM1/GSTT1, GSTM3, GSTP1, ACE, MTHFR, HAEM, NOS, VDR, NAT1 and NAT2.

Chemical laboratory

Het ‘chemical laboratory’ van Wageningen University & Research beschikt over apparatuur waarmee nutriënten en metaboliten in voedingsmiddelen bepaald kunnen worden, zoals GC en HPLC systemen. Dit laboratorium levert data voor het Nederlands Voedingsstoffenbestand (NEVO), dat gegevens bevat over de samenstelling van voedingsmiddelen die in Nederland regelmatig worden gebruikt of die van belang zijn voor bepaalde groepen in de bevolking.

Physiological laboratory

Het ‘physiological laboratory’ van Wageningen University & Research beschikt over apparatuur voor het meten van onder andere lichaamssamenstelling en energiegebruik, zowel in rust als tijdens inspanning. Tevens beschikt het laboratorium over uitgebreide mogelijkheden om cardiovasculair functioneren te bepalen.

diensten-1 diensten-2