Een initiatief van Ziekenhuis Gelderse Vallei en Wageningen University & Research

Missie en visie

Missie

Sportinnovatorcentrum Sports Valley optimaliseert sportbelastbaarheid en gezondheid van de sporter door verdieping en inzet van kennis over voedingsstatus en slaaphygiëne.

Visie

Sportinnovatorcentrum Sports Valley versnelt hoogwaardig toepasbare kennis en onderbouwde innovaties voor de sport door bundeling van voedingswetenschap, slaapkennis en expertise in gezondheid van topsporters. Wetenschap, sportpartners, marktpartijen en zorgpraktijk werken aan onderbouwde concepten in monitoring, advies en innovatieve producten om de voedingsstatus, gezondheid en belastbaarheid te bevorderen. Het centrum heeft de positie en het netwerk om doorontwikkeling voor recreatieve sporters, consumenten en patiënten te faciliteren.

home-1 home-2