Consultancy project met KNVB Campus van start

In september 2018 is een groep studenten van Wageningen University & Research gestart aan een gezamenlijk project van Sportinnovator Centrum Nutritional Status & Health en de KNVB Campus. 

In het kader van het vak ‘Academic Academic Consultancy Training’ (ACT) werken vijf studenten aan een project gericht op het optimaliseren van een voedingsadvies tijdens het revalidatie proces van geblesseerde voetballers. De studenten doen uitvoerig literatuuronderzoek, houden interviews met artsen en diëtisten, en organiseren een focusgroep discussie met voetballers. Het project zal resulteren in een aantal richtlijnen voor goede voeding tijdens het revalidatieproces en advies voor implementatie van de richtlijnen in de praktijk. Daarnaast doen de studenten een aanbeveling voor toekomstig onderzoek om de richtlijnen te valideren en het voedingsadvies verder te optimaliseren.

Wij wensen de studenten veel succes met dit ACT project!


Geplaatst op

24 september 2018