Een initiatief van Ziekenhuis Gelderse Vallei en Wageningen University & Research

Start onderzoek naar voeding en peesblessures

Sportarts en hoogleraar prof. dr. Hans Zwerver van Sports Valley start met een onderzoek naar het effect van voeding op peesblessures. Bij het onderzoek wordt gekeken of bepaalde voedingsinterventie een positieve invloed hebben op preventie en herstel van peesblessures.

‘Peesblessures, zoals de tenniselleboog of een achillespeesontsteking, komen veel voor en dan vooral bij actieve mensen van middelbare leeftijd,’ vertelt Zwerver. ‘De impact van zo’n peesblessure is vaak groter dan gedacht. Mensen gaan bijvoorbeeld minder of anders sporten, of ze stoppen er helemaal mee. Ook zien we dat mensen die te lang doorlopen met een peesblessure er in het dagelijks leven last van krijgen. Werken of zelfs het uitvoeren van simpele handelingen kunnen belemmerd worden door een peesblessure.

Bij peesblessures weten we dat het belangrijk is om op tijd aan de bel te trekken. Hoe langer je ermee doorloopt, hoe kleiner de kans op volledig herstel is. Helaas is er nog geen behandeling waarvan bewezen is dat die bij elke peesblessure goed werkt. Daarom is het belangrijk om verder onderzoek te blijven doen naar de effecten van voeding, bewegen en andere (para)medische interventies op pijn, structuur en functie van gezonde en aangedane pezen.’

Onderzoek

Het project bestaat uit diverse deelonderzoeken, waaronder een literatuuronderzoek naar voeding en peesproblematiek, een enquête gericht op voeding, blessures en peesblessures  onder een grote groep sporters en een praktijkstudie. Bij de praktijkstudie wordt een groep sporters gesplitst. De ene groep deelnemers krijgt één of een combinatie van behandelingen en de andere groep een placebobehandeling. Hierbij wordt vergeleken welke behandeling of combinatie van behandelingen het meest effectief is voor het verbeteren van uitkomsten als pijn en functie. Daarnaast wordt ook gekeken naar de peesstructuur met behulp van nieuwe echografische technieken. ‘We gaan hierin samenwerken met voedings- en technologiebedrijven en sportorganisaties. En als we positieve invloeden vinden op preventie en herstel van peesblessures, kunnen we dat direct inzetten in de sportmedische praktijk van Sports Valley in’, aldus Zwerver.

Samenwerking

Het onderzoek wordt als een sprintproject uitgevoerd binnen fase 3 van het samenwerkingsverband Eat2Move. Prof. dr. Hans Zwerver van Sports Valley, High Performance Centre Ziekenhuis Gelderse Vallei voert het onderzoek samen uit met dr. Marco Mensink, assistent professor bij de afdeling Humane Voeding & Gezondheid van de Wageningen Universiteit. Rieneke Terink werkt hieraan als projectcoördinator. Zij worden hierbij ondersteund door sportarts Mannes Naeff, een masterstudent Voeding & Gezondheid en een student Geneeskunde. 

Eat2Move fase 3

Het samenwerkingsverband Eat2Move stimuleert innovatie in voeding en sport door onderzoeksactiviteiten, samenwerking met het bedrijfsleven en fungeert als netwerkorganisatie. In dit actieve netwerk van organisaties in Gelderland worden de thema’s voedingsstatus, voedingsadvies en voedingsproducten voor (top)sport en zorg bij elkaar gebracht. Het samenwerkingsverband startte onlangs met fase 3. In deze fase zet Eat2Move nieuwe onderzoeksactiviteiten uit en worden nog meer vernieuwende nationale en internationale samenwerkingsprojecten opgezet.

Om deze fase tot stand te brengen, investeren de partners en draagt ook Provincie Gelderland de komende twee jaar bij. Gedeputeerde Jan Markink: ‘Met Eat2Move in het hart van Gelderland, is Gelderland koploper op het gebied nieuwe innovatieve ontwikkelingen in (top)sport en voeding. Wij zijn trots op de vernieuwingskracht van dit programma, dat bovendien ook bijdraagt aan gezondheidsbevordering en economische spin-off.’


Geplaatst op

29 juni 2020