Projecten

NutriProfiel sporters

NutriProfiel geeft op basis van vitaminewaarden in bloed, gemeten in het laboratorium, en het voedingspatroon, vastgesteld met de Eetscore vragenlijst, een persoonlijk voedingsadvies. De Eetscore en het NutriProfiel voedingsadvies zijn ontwikkeld voor de gemiddelde Nederlandse bevolking. In dit project worden de Eetscore en het NutriProfiel voedingsadvies toegesneden op de sporter. Hiertoe wordt in eerste instantie de Eetscore aangepast op basis van literatuur en reeds beschikbare gegevens. De aangepaste Eetscore wordt in tweede instantie gevalideerd onder sporters. Daarnaast wordt onderzocht of het NutriProfiel voedingsadvies adequaat is voor sporters. Op basis van de resultaten wordt NutriProfiel Sporters ontwikkeld.

 

Voedingsadvies bij voetbalblessures

In dit project wordt samengewerkt met Sportinnovator Centrum KNVB Campus.

onderzoek-projecten-1 onderzoek-projecten-2