Een initiatief van Ziekenhuis Gelderse Vallei en Wageningen University & Research

Partners

Sportinnovatorcentrum Sports Valley is een initiatief van Wageningen University & Research (afdeling Humane Voeding en Gezondheid) en Ziekenhuis Gelderse Vallei. Het centrum combineert de wetenschappelijke kennis en onderzoek van Wageningen University & Research met de kennis en expertise van Ziekenhuis Gelderse Vallei.

Wageningen University & Research

Helix gebouw

Wageningen University & Research is internationaal toonaangevend. De wetenschappelijke kwaliteit wordt bevestigd door de prominente positie in de internationale rankings, waaronder plaats 64 in de wereldwijde ranking van universiteiten van Times Higher Education, wereldwijd de beste agrarische universiteit, en in Nederland nummer één van de wetenschappelijke opleidingen (2017). De kerngebieden van Wageningen University & Research zijn (1) voeding en voedselproductie, (2) leefomgeving en (3) gezondheid, leefstijl en levensomstandigheden. Daarnaast is Wageningen University & Research actief op het gebied van sport binnen de drie domeinen ‘Nutrition, Performance & Lifeskills’; ‘Sustainable Sport & Sportvenues’ en Healthy Active Metropoles’.

Ziekenhuis Gelderse Vallei

ZGV gebouw Ziekenhuis Gelderse Vallei is in 2016 door VWS beoordeeld als beste ziekenhuis in voedingszorg. Ziekenhuis Gelderse Vallei is een groot regionaal ziekenhuis met de speerpunten voeding, sport en bewegen. De afdeling Elite Sport Medicine van het ziekenhuis is de grootste afdeling voor topsportgeneeskunde in Nederland. Hier worden door internationaal erkende topsportartsen (inter)nationale topsporters onderzocht en behandeld. Tevens beschikt het ziekenhuis over een afdeling sportgeneeskunde voor breedtesporters. De afdelingen Elite Sport Medicine, het Radiologisch Centrum Topsport (RCT) en de vakgroep Longgeneeskunde van Ziekenhuis Gelderse Vallei zijn samen met Sportmedisch Centrum Papendal onderdeel van CTO (Centra voor Topsport en Onderwijs) Arnhem en zijn daarmee official supplier van TeamNL.

Sports Valley

In maart 2019 is in Ziekenhuis Gelderse Vallei Sports Valley feestelijk gelanceerd. Het team van Sports Valley bestaat onder andere uit topsportartsen, sportartsen, sportradiologen, sportorthopeden, longartsen, cardiologen, etc. De topsportartsen, topsportradiologen van het Radiologisch Centrum Topsport (RCT) en topsport longarts zijn erkend High Performance Partner TeamNL van NOC*NSF. Ook andere medisch specialismen zijn onderdeel van Sports Valley. Allen hebben vanuit hun vakgebied affiniteit en ervaring met sportmedische zorg.

Door de interdisciplinaire aanpak van Sports Valley en de gedrevenheid van het medisch team is Sports Valley in staat om snel de kern van het probleem van de topsporter en sporter te achterhalen en om een juiste behandeling te bieden. Belangrijk daarbij is de heldere communicatie en afstemming met de sporter zelf, zodat men samen komt tot de best mogelijke behandeling waarmee optimaal resultaat wordt behaald. Dat is meesterschap in sportzorg. Dit centrum is het resultaat van ruim 10 jaar investeren in sportmedische zorg en een interdisciplinaire aanpak.

Onderzoek en innovatie

Wetenschappelijke onderzoeken voert Sports Valley uit samen met partners in het bedrijfsleven en met andere kennisinstituten, ziekenhuizen en overheden. Wetenschappelijke activiteiten worden niet alleen verricht door medisch specialisten, maar ook door verpleegkundigen en paramedici. Dit gebeurt veelal in samenwerking met Wageningen University & Research binnen de Alliantie Voeding in de Zorg, Eat2Move en Sportinnovator Nutritional Status and Health. Gericht op medische zorg en voeding, topsport, sport en bewegen.

Toepassen van kennis

Inzichten en ervaringen opgedaan uit onderzoek en bij de medische zorg voor topsporters en sporters worden ingezet bij de reguliere zorg voor patiënten. Deze kennis leidt tot effectievere behandelingen van ziektes en aandoeningen bij reguliere patiënten. En het leidt tot het geven van beter advies over leefstijl en preventie. Daarmee dragen onderzoek, sport en topsport bij aan effectieve zorg en een gezonde samenleving.

Wageningen University & Research en Ziekenhuis Gelderse Vallei hebben sinds 2007 een sterke en duurzame samenwerking in de Alliantie Voeding in de Zorg. Tevens zijn beiden organisaties actief in het Eat2Move-project waarin onderzoek plaatsvindt naar optimale voeding voor de bevordering van prestatie en herstel in (top)sport en zorg.

Sportinnovator

Thumb SportinnovatorHet programma Sportinnovator wordt uitgevoerd door ZonMw in opdracht van het Topteam Sport. Het topteam Sport is een initiatief van het ministerie van VWS. Doel van Sportinnovator is het rendement van kennis en innovatie in de sport te vergroten. Daarbij worden naast de wetenschap en de sport ook nadrukkelijk het bedrijfsleven en overheden betrokken. Door stimulering van deze samenwerking komen nieuwe sportinnovaties tot stand.
Sportinnovator centra zijn ontmoetings- en broedplaatsen waar onderzoekers, ondernemers, overheden en sportorganisaties structureel samenwerken aan innovaties die bijdragen aan meer en betere prestaties in de topsport, een hogere sportdeelname en/of een actieve leefstijl. Op dit moment zijn er 15 Sportinnovator centra in Nederland.
De website Sportinnovator.nl informeert over innovaties in de sport en laat partijen data delen en elkaar vinden in de Sport Data Valley. Alle sportinnovator centra hebben een eigen plekje op deze website.

Samenwerking

Sportinnovatorcentrum Sports Valley initieert en stimuleert intensieve samenwerking tussen sport, zorg, wetenschap, bedrijven en overheden. In onze projecten werken we samen met deze partijen en andere Sportinnovator centra.

Bent u geïnteresseerd in samenwerking? Neem dan contact op!