Partners

Sportinnovator Centrum Nutritional Status & Health is een initiatief van Wageningen University & Research (afdeling Humane Voeding en Gezondheid) en Ziekenhuis Gelderse Vallei. Het centrum combineert de wetenschappelijke kennis en onderzoek van Wageningen University & Research met de kennis en expertise van Ziekenhuis Gelderse Vallei.

 

Wageningen University & Research

Wageningen University & Research is internationaal toonaangevend. De wetenschappelijke kwaliteit wordt bevestigd door de prominente positie in de internationale rankings, waaronder plaats 64 in de wereldwijde ranking van universiteiten van Times Higher Education, wereldwijd de beste agrarische universiteit, en in Nederland nummer één van de wetenschappelijke opleidingen (2017). De kerngebieden van Wageningen University & Research zijn (1) voeding en voedselproductie, (2) leefomgeving en (3) gezondheid, leefstijl en levensomstandigheden. Daarnaast is Wageningen University & Research actief op het gebied van sport binnen de drie domeinen ‘Nutrition, Performance & Lifeskills’; ‘Sustainable Sport & Sportvenues’ en Healthy Active Metropoles’.

 

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Ziekenhuis Gelderse Vallei is in 2016 door VWS beoordeeld als beste ziekenhuis in voedingszorg. Ziekenhuis Gelderse Valle is een groot regionaal ziekenhuis met de speerpunten voeding, sport en bewegen. De afdeling Elite Sport Medicine van het ziekenhuis is de grootste afdeling voor topsportgeneeskunde in Nederland. Hier worden door internationaal erkende topsportartsen (inter)nationale topsporters onderzocht en behandeld. Tevens beschikt het ziekenhuis over een afdeling sportgeneeskunde voor breedtesporters. De afdelingen Elite Sport Medicine, het Radiologisch Centrum Topsport (RCT) en de vakgroep Longgeneeskunde van Ziekenhuis Gelderse Vallei zijn samen met Sportmedisch Centrum Papendal onderdeel van CTO (Centra voor Topsport en Onderwijs) Arnhem en zijn daarmee official supplier van TeamNL.

De twee organisaties hebben sinds 2007 een sterke en duurzame samenwerking in de Alliantie Voeding in de Zorg. Tevens zijn beiden organisaties actief in het Eat2Move-project waarin onderzoek plaatsvindt naar optimale voeding voor de bevordering van prestatie en herstel in (top)sport en zorg.

 

Sportinnovator

Het programma Sportinnovator wordt uitgevoerd door ZonMw in opdracht van het Topteam Sport. Het topteam Sport is een initiatief van het ministerie van VWS. Doel van Sportinnovator is het rendement van kennis en innovatie in de sport te vergroten. Daarbij worden naast de wetenschap en de sport ook nadrukkelijk het bedrijfsleven en overheden betrokken. Door stimulering van deze samenwerking komen nieuwe sportinnovaties tot stand.
Sportinnovator centra zijn ontmoetings- en broedplaatsen waar onderzoekers, ondernemers, overheden en sportorganisaties structureel samenwerken aan innovaties die bijdragen aan meer en betere prestaties in de topsport, een hogere sportdeelname en/of een actieve leefstijl. Op dit moment zijn er 18 Sportinnovator centra in Nederland.
De website Sportinnovator.nl informeert over innovaties in de sport en laat partijen data delen en elkaar vinden in de Sport Data Valley.

 

Samenwerking

Sportinnovator Centrum Nutritional Status & Health initieert en stimuleert intensieve samenwerking tussen sport, zorg, wetenschap, bedrijven en overheden. In onze projecten werken we samen met deze partijen en andere Sportinnovator centra.

Bent u geïnteresseerd in samenwerking? Neem dan contact op!

Helix gebouw ZGV gebouw