Een initiatief van Ziekenhuis Gelderse Vallei en Wageningen University & Research

Privacyverklaring

Sportinnovatorcentrum Sports Valley hecht belang aan de bescherming van uw privacy en het transparant, persoonlijk en betrouwbaar maken van onze diensten. De via deze website van u verkregen persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sportinnovatorcentrum Sports Valley verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De gegevens die u hierbij verstrekt zullen uitsluitend worden gebruikt om aan uw verzoek te voldoen en niet voor andere doeleinden.

Daarnaast verwerkt Sportinnovatorcentrum Sports Valley verschillende persoonsgegevens die worden verkregen door uw gebruik van onze website, zoals uw IP-adres, de datum en het tijdstip van bezoek, uw locatie, browsertype en uw besturingssysteem. Deze gegevens worden o.a. verzameld voor het verbeteren van onze website.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sportinnovatornsh.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Sportinnovatorcentrum Sports Valley verstrekt uitsluitend gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sportinnovatorcentrum Sports Valley gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Sportinnovatorcentrum Sports Valley  gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: deze link >

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sportinnovatorcentrum Sports Valley en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sportinnovatornsh.nl. Sportinnovatorcentrum Sports Valley wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link >

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sportinnovatorcentrum Sports Valley neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@sportinnovatornsh.nl

Wijzigingen in deze verklaring

Het kan gebeuren dat deze verklaring wordt aangepast. Daarom raden wij aan om deze pagina geregeld te checken, zodat u op de hoogte blijft van mogelijke wijzigingen. Wij zullen nooit zonder uw toestemming persoonsgegevens voor een ander doel gebruiken dan is aangegeven, mocht het gebeuren dat er wijzigingen in de doeleinden zijn dan zal u daar van te voren van op de hoogte worden gebracht.